U bent hier: Home Aanmelden, verwijsbrief en verzekeringsvoorwaarden
Persoonlijke hulpmiddelen

Aanmelden, verwijsbrief en verzekeringsvoorwaarden

 

AANMELDEN

Op een van de volgende drie manieren kunt u zich bij de praktijk als cliënt aanmelden. Het snelst gaat dat online: keuze 3

 1. Via de telefoon --> spreek uw naam en telefoonnummer in op het antwoordapparaat van de praktijk: 0181-690075. Laat u uw bericht met naam en telefoonnummer achter en u wordt z.s.m. teruggebeld. Ook kunt u verzoeken om toezending van de noodzakelijke inschrijf- of intakeformulieren. Wij sturen u deze dan z.s.m. per post toe. U vult het aanmeldingsformulier in en post het samen met verwijsbrief van uw huisarts naar de praktijk: Koningin Julianaplein 12, 3201 CH Spijkenisse. Ook kunt u uw aanvraagformulieren zelf in de brievenbus van de praktijk posten of ze gedigitaliseerd mailen naar info@vdsp.nl 
 2. Via papier --> download het inschrijf-of intakeformulier door op de link hierna te drukken: Word-bestand of pdf-file.  Print het uit, vul het in, onderteken het en stuur het per post op - inclusief de verwijsbrief van uw huisarts - naar de praktijk (Koningin Julianaplein 12, 3201 CH Spijkenisse). U kunt de aanmeldingspapieren uiteraard ook zelf posten in de brievenbus van de praktijk. U kunt de bescheiden natuurlijk ook gedigitaliseerd mailen naar info@vdsp.nl.
 3. Via internet --> meldt u online aan via het aanmeldformulier en ....  stuur altijd de verwijsbrief van uw huisarts gedigitaliseerd mee (info@vdsp.nl) of fysiek per post na (Koningin Julianaplein 12, 3201 CH Spijkenisse).

Hebt u nog vragen naar aanleiding van de inschrijf- of intakeformulieren, neem dan via het antwoordapparaat van de praktijk (0181690075) even contact met ons op en laat uw bericht, naam en telefoonnummer achter. Wij bellen u z.s.m. terug.

 

Waarom inschrijf- of intakeformulieren?

 • administratief: u wordt met uw persoonlijke gegevens opgenomen in de administratie van de praktijk
 • medisch: met het invullen van de vragenlijst bekort u het aantal intakegesprekken (u stelt de behandelaar in staat zich een beeld te vormen en zich doelgericht voor te bereiden op het intakegesprek) waardoor sneller met de behandelgesprekken begonnen kan worden
 • informatief: de praktijkhouder wil u zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken in de praktijk. Dat wil voorkomen dat er tijdens de behandelgesprekken (administratieve) misverstanden ontstaan die de therapie negatief beïnvloeden.

 

Het inschrijf- of intakefomulier bevat de volgende onderdelen:

1. een opgave van 'persoonlijke gegevens'

2. een te beantwoorden vragenlijst 'behandelgegevens'

3. een te ondertekenen 'behandelcontract'

 

bij 1. Intake: persoonlijke gegevens

 • Door de lijst persoonlijke gegevens in te vullen, verschaft u de behandelaar de noodzakelijke administratieve en persoonlijke gegevens die nodig zijn voordat uw behandeling kan beginnen.

bij 2. Intake: behandelgegevens

 • Beantwoord de vragen van de vragenlijst zo goed mogelijk. Hebt u om de een of andere reden moeite om uw antwoord zwart op wit te zetten, doe dat dan ook niet. Tijdens het intakegesprek komt het vanzelf aan de orde.
 • Met de ingevulde vragenlijst wil de behandelaar in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht krijgen in uw problematiek. Een ingevulde vragenlijst bekort de intakeprocedure, versnelt de vaststelling van de problematiek evenals het startmoment van de behandeling.
 • Voelt u een weerstand bepaalde vragen op papier te beantwoorden, doe dat dan niet: in het eerste gesprek komt een en ander dan vanzelf wel aan de orde.

bij 3. Intake: behandelcontract

 • Om er voor te zorgen dat een eenmaal opgestarte behandeling niet meer gedwarsboomd wordt door bijvoorbeeld problemen en/of misverstanden van administratieve aard is een behandelcontract opgesteld. Daarmee hopen de behandelaars u maximale duidelijkheid te verschaffen omtrent een veelheid van zaken die nu eenmaal gelden in de praktijk. Door u goed te informeren willen de behandelaars ook uw onbekendheid wegnemen over de gang van zaken in de praktijk. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind en dat wil de praktijk nu juist voorkomen.
 • Om er zeker van te zijn dat u het behandelcontract goed gelezen hebt, wordt u ook verzocht het te ondertekenen.
 • Met de ondertekening verklaart u zich o.a. ook akkoord met het feit dat uw behandelaar in overleg met u de resultaten van de behandeling terugkoppelt met uw huisarts.

 

Bescheiden die bij elke aanmelding dus noodzakelijk zijn:

Bij elke aanmelding moet u als gevolg van wettelijke voorwaarden het volgende mee- of opsturen:

 • de door uw huisarts of verwijzer ondertekende verwijsbrief naar de BGGZ-praktijk (Basis GGZ) of een kopie daarvan

Houdt u er wel rekening mee dat uw aanvraag pas in behandeling wordt genomen als naast het aanmeldingsformulier ook alle andere gevraagde documenten ontvangen zijn. Stuur ze per post op naar de praktijk (Koningin Julianaplein 12, 3201 CH Spijkenisse) of mail ze gedigitaliseerd naar info@vdsp.nl

 

Meenemen naar het eerste gesprek

 • in te leveren: de originele door uw huisarts/verwijzer ondertekende verwijzing naar de BGGZ-praktijk (voor zover niet eerder aangeleverd)
 • ter inzage aan te bieden: een geldig legitimatiebewijs van u (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • ter inzage aan te bieden: uw zorgpas


 

Document acties