U bent hier: Home Disclaimer
Persoonlijke hulpmiddelen

Disclaimer

 

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Van der Slikke Psychologen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Van der Slikke Psychologen op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Van der Slikke Psychologen worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Van der Slikke Psychologen heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij electronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Slikke Pychologen.

Document acties