U bent hier: Home De procedure en tarieven
Persoonlijke hulpmiddelen

Procedure en tarieven: zie ook het inschrijfformulier

Consulten en andere tarieven in 2017 (voor 2016 gelden iets lagere bedragen) 


Contracten en declaratie

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in ons land een contract afgesloten. Dit geeft u - met een verwijsbrief - recht op volledige vergoeding van de behandelkosten. Die kosten mogen overigens pas na afsluiting van uw hele behandeltraject gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, met andere woorden pas in blokken van 2, 5 of 8 of 12 gesprekken. Er kan dus makkelijk een aantal maanden voorbij gaan voordat u iets van uw zorgverzekeraar hoort. De praktijk maakt u er op attent dat er dus niet afgerekend wordt op basis van individuele gesprekken, maar in blokken van behandelgesprekken zoals hiervoor is vermeld. 

Datzelfde geldt voor de eventuele verrekening van uw wettelijke eigen bijdrage. Pas als de praktijk de declaratie voor uw behandeltraject heeft ingediend bij uw zorgverzekeraar, weten zij ook dan pas welke kosten door u gemaakt zijn. Op dat moment ook zal uw zorgverzekering vaststellen of er nog iets over is van uw wettelijke eigen risico. Mocht dat zo zijn dan kunt u er zeker van zijn dat u een rekening van uw zorgverzekeraar op de mat krijgt. 

Voor de zorgverzekeraar is in financiële zin bepalend de startdatum van uw eerste gesprek. Als u bijv. uw behandeltraject begint op 31 december 2016 dan betekent dat de afrekening én de verrekening van uw wettelijke eigen bijdrage gaat plaatsvinden op basis van de financiële gegevens van 2016 ook al eindigt uw behandeltraject ergens in juni 2017. De startdatum is bepalend. 


Standaardtarief voor particuliere of niet-gecontracteerde psychologische zorg

 • Het honorarium voor een particulier individueel psychologisch standaardconsult bedraagt € 98,00. De tarieven voor mediation en counseling worden op aanvraag vertrekt.
 • no-show-tarief(*):                                                          €50,00 ; wordt privé in rekening gebracht en is NIET TE DECLAREREN


Kosten psychologische behandeltrajecten voor verzekerden: nihil

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten: de kosten voor behandeling worden direct met uw zorgverzekeraar verrekend. 

 

PRIJSLIJST VAN PARTICULIERE, NIET-VERZEKERDE VERRICHTINGEN DIE NIET GEDECLAREERD KUNNEN WORDEN

    Prestatie/behandeltype                                              Consultkosten

 • consult / counseling ed                                                    1 x standaardtarief per partner per 45 minuten
 • dubbel consult, EMDR-consult                                           2 x standaardtarief per partner van 90 minuten
 • telefonisch consult                                                           0,25 x standaardtarief  per 10 minuten
 • e-mailconsult                                                                  0,25 x standaardtarief per 10 minuten schrijf-/leestijd of gedeelte daarvan
 • consult groepstherapie 4/10 personen                               0,25 x standaardtarief per persoon per 60 minuten 
 • no-show-tarief(*):                                                           €50,00 ; wordt privé in rekening gebracht en is NIET TE DECLAREREN

 

(*) Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken

 • Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.
 • Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat waarmee deze cliënt dan ook eerder geholpen is.
 • Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

 

Aantal vergoede gespreksbehandelingen per kalenderjaar

 • Basispolis: u hebt per jaar per klacht één maal recht op een behandeltraject van 5, 8 of 12 vergoede behandelgesprekken


Administratieve handelingen

 • Voor het verrichten van administratieve handelingen zoals het schrijven van rapporten, brieven en/of verklaringen worden kosten in rekening gebracht volgens de richtlijnen van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).


Kosten behandeltraject in 2017

tarieven behandeltrajecten 2017

 

Document acties